Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kutse andmine

Kutse andmine

Kutse andmise ja taastõendamise tasud on järgmised:

- esmakordse kutse andmise tasu – 271,2 eurot (koos käibemaksuga)

- kutse taastõendamise tasu – 166,8 eurot (koos käibemaksuga)

Kui taastõendamisel on varem väljastatud kutsetunnistuse kehtivusest möödunud üle ühe aasta, menetletakse taotlust kui esmakordset ja tuleb tasuda taastõendamisel 271,2 eurot.

Kõik kutsekomisjoniks vajalikud dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt 10 päeva enne vastava kuu kutsekomisjoni toimumist. Hiljem esitatud dokumendid lähevad läbi vaatamiseks järgmise kuu kutsekomisjoni.

Kutsekomisjoni toimumise kuupäevad 2018. aastal:

19. jaanuar

16. veebruar

23. märts

20. aprill

29. mai

27. juuni (dokumente võtame vastu kuni 15.06.2018 tööpäeva jooksul)

24. august

21. september

26. oktoober

23. november

14. detsember