Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Teenused

EEEL teenused


1. Juriidiline konsulteerimine

2. Ehitusalase seadusandluse, reeglistiku ja info vahendamine

3. Liikmete esindamine ja huvide kaitse- suhetes seadusandjaga õigusloomes
- suhetes valitsusasutustega
- suhetes kohalike omavalitsustega
- Töövaidluskomisjonides
- koostöö Euroopa organisatsiooni FIEC-iga
- osalemine Eesti Tööandjate Keskliidu tegevuses
- osalemine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevuses

4. Ehitusdokumentide müük, levitamine (müügil kaetud tööde aktid, ehitustööde päevikud, ehituse töökoosoleku protokollid, betoonitööde protokollid
Ehitusalased lepingud - ehituse töövõtulepingu üldised tingimused, ehitusjärelvalve lepingu üldised tingimused, alltöövõtu üldised tingimused, juhtimislepingu üldised tingimused, projekteerimislepingu üldised tingimused)

5. Ehitustegevust puudutava teabe ja infomaterjalide levitamine sh. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine

6. Infopäevade, koolituste korraldamine

7. Ehitusjuht tase 6, Tööjuht tase 5 ja ehitustööliste (Ehitusviimistleja, Müürsepp, Ehituspuusepp, Keskonnatehnika lukksepp, Ventilatsioonilukksepp) kutseomistamine