Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

 • Ilmus ajakirja EhitusEst juuninumber

 • Seminar kutsenõuetest ehitusvaldkonnas tegutsevatele pädevatele iskutele

  Hea ehitusettevõtja ja -spetsialist! Alates 01.07.2018 rakendub ehitusseadustikus sätestatud kutsenõue ehitusvaldkonnas tegutsevatele pädevatele isikutele, mis tähendab, et kui varem võis ehitusvaldkonnas ehitamise tegevusalal tegutsev pädev isik oma pädevust tõendada ehitusalase kõrgharidusega ja töökogemusega, siis alates 01.07.2018 saab pädev isik oma pädevust tõendada ainult kutseseaduse kohase kutsetunnistusega. Täna on ehitamise tegevusaladel Majandustegevuse registris ligikaudu 5100 ettevõtetega seotud pädevat isikut, kellest umbes 2500 on teatesse märgitud ainult hariduse ja töökogemusega. Nendest kõik, kes soovivad ehitamise tegevusaladel peale 30.06.18. pädeva isikuna tegutsemist jätkata, peavad taotlema kas EEEL-i või EEL-i kutsekomisjonilt vastava kutsetunnistuse. Ehitusseadustiku rakendusaktidest ja -sätetest ning millised on võimalused reguleeritud kutsete taotlemiseks ja millised eeldused peavad kutsetaotlejatel olema täidetud, räägime põhjalikumalt 21. mail Tallinna Ehituskooli aulas, aadressil Pärnu mnt. 162 toimuval seminaril.

  Loe lisa »

 • MKMi ülevaade hoonete energiatõhususe nõuete muudatustest

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade hoonete energiatõhususe nõuete muudatustest saate lugeda allolevalt lingilt

  Loe lisa »

 • Ilmus ajakirja EhitusEST märtsinumber

 • Uuring: Ehituses jääb puudu nii insenerierialade kui kutsehariduse lõpetajatest

  Lähikümnendil jääb ehituses puudu kolmandik insenerierialade lõpetajatest ning ligi veerand erialase haridusega oskustöötajatest, selgus OSKA tuleviku tööjõu-uuringust.

  Loe lisa »