Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

Seminar kutsenõuetest ehitusvaldkonnas tegutsevatele pädevatele iskutele

Hea ehitusettevõtja ja -spetsialist!

Alates 01.07.2018 rakendub ehitusseadustikus sätestatud kutsenõue ehitusvaldkonnas tegutsevatele pädevatele isikutele, mis tähendab, et kui varem võis ehitusvaldkonnas ehitamise tegevusalal tegutsev pädev isik oma pädevust tõendada ehitusalase kõrgharidusega ja töökogemusega, siis alates 01.07.2018 saab pädev isik oma pädevust tõendada ainult kutseseaduse kohase kutsetunnistusega.

Täna on ehitamise tegevusaladel Majandustegevuse registris ligikaudu 5100 ettevõtetega seotud pädevat isikut, kellest umbes 2500 on teatesse märgitud ainult hariduse ja töökogemusega. Nendest kõik, kes soovivad ehitamise tegevusaladel peale 30.06.18. pädeva isikuna tegutsemist jätkata, peavad taotlema kas EEEL-i või EEL-i kutsekomisjonilt vastava kutsetunnistuse.

Ehitusseadustiku rakendusaktidest ja -sätetest ning millised on võimalused reguleeritud kutsete taotlemiseks ja millised eeldused peavad kutsetaotlejatel olema täidetud, räägime põhjalikumalt 21. mail Tallinna Ehituskooli aulas, aadressil Pärnu mnt. 162 toimuval seminaril.

01.07.2018. RAKENDUVAD KUTSENÕUDED
EHITUSVALDKONNAS TEGUTSEVATELE PÄDEVATELE ISKUTELE

9.40-10.00      Kogunemine, hommikukohv.

10.00-11.00    Helje Johansoo / Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

 • Kutsekvalifikatsiooni reguleerivad seadused

-ehitusseadustik  (lisa 1 tähendus)
-eitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (§16)
-majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
-kutseseadus (kutseregister, kutse andja, kutsestandard jne) 

 • Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded (määrus 61)
 • Määruse 61 seletuskirja ja selle lisa 1 õiguslik tähendus
 • Majandustegevuse register
 • Küsimused-vastused

11.00-12.00    Indrek Peterson /Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor / EEEL-i kutsekomisjoni esimees

 • Reguleeritud kutsed ehitusvaldkonnas (kutseraamistik)
 • Tööjuht, tase 5 ja Ehitusjuht tase 6 kutsetaotlemine
 • Tööjuht , tase 5 ja Ehitusjuht tase 6 kutse-eeldused
 • Tööjuht , tase 5 ja Ehitusjuht tase 6 pädevuspiirid
 • Uuendused kutsestandardites
 • Küsimused-vastused

12.00-12.30    Kohvipaus

12.30-13.30    Heiki Meos / Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni esimees

 • Ülevaade ehitusinseneride kutsetest/kutsestandarditest
 • Insenerikutsete taotlemise eeldused ja erijuhud
 • Kutsetaotlemise vorm
 • Kavandatavad muudatused uuenevas standardis
 • Küsimused/vastused

Kohtade arv on piiratud.

Osalustasu: 50 € + käibemaks

EEEL-i liikmetele ja nande ametlikele esindajatele on seminar tasuta.

Lisainformatsioon ja registreerimine:  Tel: 687 0435; või eeel@eeel.ee

Seminarikutse PDF-vormingus: