Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

EEEL-i juhatus kohtumine Eesti Vabariigi presidendiga Kersti Kaljulaidiga 06.detsembril

Teemad 06.12.2016 lõunalauas

Ehitusettevõtjate ootused majanduse, sh ehitussektori ergutamiseks ja/ või stabiliseerumiseks.

 • Riikilik ehituspoliitika tagamaks sektori stabiilsed mahud ja seda nii ehitusbuumi ajal kui ka madalseisul
 • Avaliku- ning erasektori (kolmanda sektori) sisuline koostöö. EEEL’i kui sektori ettevõtjate huvide eest seisja, on riigi nõustaja ning koostööpartner
 • Riigihangete korrastamine ja lihtsustamine.  Rohkem insenere, vähem juriste st standardlepingud, „tunnustatud  ehitusettevõte“- väljaandja EEEL?
 • Halduskoostöö kokkulepe-  Riik ja kolmas sektor. Võimaldaks ka riigiametnike arvu koomale tõmmata?
 • Rail Baltica hanked jagatud pakettideks võimaldamaks ka kohaliku mastaabiga ettevõtetel osaleda.

Riiklik tööjõupoliitika

 • Olemasoleva ressursi maksimaalne kasutamine. Näiteid, mida mõtleme .....
 • Kontrollitud oskustööliste 3-ndatest maadest saabumise suurendamine. Põhjused a) sektoris töötava tööjõu nappus; b) sektoris töötavate tööliste madal kvalifitseeritus – ca 40-50% tööjõust ilma kutsehariduseta?; c) võrreldes naaberriikidega madalam palgatase, mis põhjustab kvalifitseeritud tööjõu ühepoolse rände
 • Kutsehariduse väärtustamine ning õppekavade kooskõllaviimine turuvajadustega.
 • Vajadustel tuginev õppesuundade reguleerimine  rahastuse abil, st õppeasutuste motiveerimine tegelemaks kapitalimahukamate õppesuundadega (sh betoonitöö, montaažitöö, insener-infraehitused jne)
 • Kutseõppe praktika regulatsioon koostöös eraettevõtetega
 • Oskustööliste täiendõpe

Riik, kui innovatsiooni eestvedaja

 • Mis on innovatsioon ehitussektoris, mis aitab arengule kaasa – loosung ning tegelikkus – lahtimõtestamine.
 • Mis on Riigi roll sektori innovatsioonis?
 • Kas võimaldama ehitussektoris innovatiivsete lahenduste rakendamise?  – vajalik programm
 • Kas Innovatiivsete lahenduste rakendamiseks ehitussektori ettevalmitamine – tegevuskava
 • Kas regioonile iseloomulike ehitusmaterjalide-toodete tootearenduses kaasaaitamine?
 • Laiapõhjaline koostöö avalik- ja erasektor (kolmas sektor)
 • Jne