Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

EhitusEST kevadine messinumber

EhituEST-i erinumbri lisatiraaž jõudis lugejani messil Eesti Ehitab. Erialaliitude juhid annavad ajakirjas ülevaate ehitusturu suundumustest: trendid olid ootuspärased või oodatust paremad. Ümarlauas kutsuvad liidud oma ridadesse uusi liikmeid – liikmelisus võimaldab tõsta Eesti ehitusettevõtluse taset.

Arutleme ka metalltoodete pöördmaksustamise, betoonelementide ja puitmajatootjate ekspordipotentsiaali üle, põneva objektina tutvustame Kvartali keskuse saamislugu: hoone rajati Eesti sügavaimasse vundamendiauku ja seda projekteeris aasta parimaks valitud ehitusinsener.
Seaduse rubriigis tutvustame uut ehitusprojekti standardit ning ehitustoodete tuleohutsualast klassifikatsiooni.