Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

Valminud on uuring Eesti elanike hoiakutest ja olukorrast eluasemeturul

Valminud on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel teostatud uuring Eesti elanike hoiakutest ja olukorrast eluasemeturul. Kokku osales küsitluses 1250 leibkonda kaheksast tõmbekeskusest.

Uuringu eesmärgiks oli uurida Eesti elanike hoiakuid, vajadusi ja motiive eluasemeturu olukorra kontekstis.

 

Uuring Eesti elanike hoiakutest ja olukorrast eluasemeturul.