Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu sügiskonverentsi "Ehitame Eestit " 21.11.2017 ettekanded

Siin on võimalik tutvuda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu sügiskonverentsi "Ehitame Eestit " 21.11.2017 ettekannetega:

 Liginullenergia eluhooned    Jarek Kurnitski, TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor

Hoonete liginullenergia tüüplahendused   Kalle Kuusk, KredEx`i hoonete energiatõhususe projektijuht

Kuidas valmis Superministeeriumi hoone   Mihkel Mäger, RKAS-i arenduse projektijuht

Sisseränne Eestisse viimastel aastatel  Ruth Annus, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja

Aasta Ehitaja 2017 nominentide tutvustus