Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

MTA: alates jaanuarist saab riigihangetelt välistada ümbrikupalga kahtlusega ehitusfirmad

Alates jaanuarist peab hankija kontrollima ehitustööde riigihangetel
pakkuja ja tema alltöövõtjate töötajate keskmisi töötasusid.

Kui ettevõtte töötajate keskmine töötasu on viimasel kuuel kuul alla 70
protsendi ehitusvaldkonna keskmist, võib hankijal olla alus pakkumus
tagasi lükata liiga madala maksumuse tõttu.
 
Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna
sõnul on tegemist riigihangetel alapakkumuse hindamise meetmega, kuid
selle peamine eesmärk on vältida tööjõumakse mittetasuvate
ettevõtjate võidukaks osutumist riigihangetel.
 
„Maksumaksjate ühiselt riigieelarvesse kogutud raha peab jõudma nende
ettevõtjateni, kes maksavad töötajatele õiglast tasu ja tasuvad sellelt
maksud. Vaid sedamoodi saame vähendada ümbrikupalga maksmist
ehitussektoris laiemalt,“ selgitas Õun.
 
Selleks, et ettevõte saaks mugavalt oma keskmist töötasu tõendada, on
MTA ehitusettevõtetele loonud e-maksuametisse/e-tolli „Nõuded ja
kohustused“ rubriiki keskmise töötasu tõendi, mille on võimalik ise
koostada ning hankijale esitada. Tõendi koostamist on ettevõtte juhatuse
liikmel võimalus volitada ka mõnele oma töötajale, kes pakkumuste
esitamisega parajasti tegeleb.
 
Tõendil on kajastatud: 1) ettevõtja töötajate keskmine töötasu
brutosumma; 2) ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma;
3) ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna keskmise töötasu suhe
protsendina; 4) võrdlusperioodi algus ja lõpp; 5) tööjõumaksude
deklaratsioonide arv võrdlusperioodil.
 
„Omalt poolt oleme võtnud eesmärgiks ka hakata seirama, kas riigi ja
kohalike omavalitsuste asutused on keskmise töötasu tõendit täiel
määral hangetel kasutusse võtnud. Lisaks kutsume ka eratellijaid üles
seadma üheks hanke tingimuseks keskmist töötasu, et surve
ümbrikupalgast loobuma oleks suurem,“ lisas Õun.
 
Rohkem infot: https://www.emta.ee/et/keskmise-tootasu-toend-ehitusettevotetele