Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Küttesüsteemide ehitamine

Ehitusjuht tase 6, spetsialiseerumisalane baaskoolitus- Küttesüsteemide ehitamine

Toimumisaeg: 11. - 26.05.2017

Eesmärk:
Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:
Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust hoone ja selle juurde kuuluvate küttesüsteemide, sh katlasüsteemide ehitustööde juhtimiseks.

Eeldused:
Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6 küttesüsteemide ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist.

Teemad:
Erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtted;
küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmed ja materjalid;
küttesüsteemide peamised parameetrid;
normid ja nõuded;
kontroll- ja mõõteseadmed;
nõuded küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel;
kasutatavad ehitustehnoloogiad küttesüsteemide ehitamisel

Õpiväljund:
Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid; küttesüsteemide ehitamiseks ja kasutatavaid seadmeid ja materjale; kütteüsteemide peamisi parameetreid, norme ja nõudeid; küttesüsteemide peamisi kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide ehitamisel.

Õppekeel: eesti keel

Maht: auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi
          isesesev/muu õppetöö: 24 akadeemilist tundi

EAP: 2.0

TP: 36.5 (täiendkoolituse arvestuspunktid)

Tunnistus: TTÜ tunnistus

Lektor: Hendrik Voll, TTÜ kütte- ja ventilatsiooni professor;
            Aivar Rant, volitatud kütte -ja ventilatsiooniinsener EKR tase 8
            Jüri Püss, Uponor eesti projektijuht
            Harri Seglinš, isolatsioonifirma "Termoi" projektijuht

Info ja registreerimine: Reet Linnas, 6202063, reet.linnas@ttu.ee

Kursuse hind: 498.00 EUR/osaleja (sisaladab käibemaksu)

Registreerumise tähtaeg: 08.05.2017

 

AJAKAVA

Tallinna Tehnikaülikool

11.05.2017

10:00 - 11:30 Soojuslik sisekliima ja küttesüsteemid
Lektor: Hendrik Voll
11:45 - 13:15 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lektor: Aivar Rant
14:00 - 15:30 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lektor: Aivar Rant
15:45 - 17:15 Küttesüsteemides kasutatavad põhilised küttekehad
Lektor: Aivar Rant

 

12.05.2017

09:00 - 10:30 Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant

10:45 - 12:15

 

13:00 - 14:30

 

14:45 - 16:15 

Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja
mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja
mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant

25.05.2017

10:00 - 11:30 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted
Lektor: Jüri Püss
11:45 - 13:15 Torustikud ja materjalid: plast- ja komposiittorud, nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Jüri Püss
14:00 - 15:30 Torustikud ja materjalid: metalltorud ja nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Margus Keerutaja
15:45 - 17:15

Soojusvarustussüsteemide isoleerimine (materjalid nõuded)
Lektor: Harri Seglinš

26.05.2017

09:00 - 10:30 Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant

10:45 - 12:15

 

Küttesüsteemid, soojussõlmed: süsteemide käivitamine,
häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant

12:45 - 14:00

 

14:00 - 15:30

   

Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud
kontrolltegevused (sh järelvalve)
Lektor: Aivar Rant

Testi sooritamine. Koolituse lõpetamine
Lektor: Hendrik Voll, Aivar Rant, Reet Linnas

 

 

Koolituse korraldab Tallinna Tehnikaülikool.

Kontakt : Reet Linnas, tel: 6202063