Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Küttesüsteemide ehitamine

Ehitusjuht tase 6, spetsialiseerumisalane baaskoolitus- Küttesüsteemide ehitamine

31.01 - 15.02.2018

Registreeru

 

Toimumisaeg: 31.01. - 15.02.2018
 
Eesmärk: Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.
 
Sihtgrupp: Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust hoone ja selle juurde kuuluvate küttesüsteemide sh katlasüsteemide ehitustööde juhtimiseks.
 
Eeldused: Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, küttesüsteemide ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist.
 
Teemad: Erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtted; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmed ja materjalid; küttesüsteemide peamised parameetrid; normid ja nõuded; kontroll- ja mõõteseadmeid; nõuded küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavad ehitustehnoloogiad küttesüsteemide ehitamisel.
 
Õpiväljund: Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; küttesüsteemide peamisi parameetreid; norme ja nõudeid; küttesüsteemide peamisi kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide ehitamisel.
 
Õppekeel: eesti keel
 
Maht: auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist tundi
 
EAP: 2.0
 
TP: 36.5 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
 
Tunnistus: TTÜ tunnistus
 
Lektor: Hendrik Voll, TTÜ kütte-ja ventilatsiooni professor; Aivar Rant, volitatud kütte- ja ventilatsiooniinsener EKR tase 8; Jüri Püss, Uponor Eesti projektijuht, Harri Seglinš, isolatsioonifirma "Termoi" projektijuht
 
Kontakt: Reet Linnas, 6202063, reet.linnas@ttu.ee
 
Müügihind: 498.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
 
Registreerumise tähtaeg:
 
       29.01.2018
 
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool

 
31.01.2018
 
10:00 - 11:30 Soojuslik sisekliima ja küttesüsteemid
Lektor: Hendrik Voll
 
11:45 - 13:15 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lektor: Aivar Rant
 
13:45 - 15:15 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus.
Lektor: Aivar Rant
 
15:30 - 17:00 Küttesüsteemides kasutatavad põhilised küttekehad.
Lektor: Aivar Rant

 
01.02.2018
 
10:00 - 11:30 Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant
 
11:45 - 13:15 Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant
 
13:45 - 15:15 Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant
 
15:30 - 17:00 Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant

 
14.02.2018
 
10:00 - 11:30 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted
Lektor: Jüri Püss
 
11:45 - 13:15 Torustikud ja materjalid: plast- ja komposiittorud, nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Jüri Püss
 
13:45 - 15:15 Torustikud ja materjalid: metalltorud ja nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Margus Keerutaja
 
15:30 - 17:00 Soojusvarustussüsteemide isoleerimine (materjalid, nõuded)
Lektor: Harri Seglinš

 
15.02.2018
 
10:00 - 11:30 Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant
 
11:45 - 13:15 Küttesüsteemid, soojussõlmed: süsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant
 
13:45 - 15:15 Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused (sh järelvalve)
Lektor: Aivar Rant
 
15:30 - 17:00 Testi sooritamine. Koolituse lõpetamine
Lektor: Hendrik Voll, Aivar Rant, Reet Linnas
 

Registreeru