Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus

19.01 - 16.02.2018

Registreeru

 

Toimumisaeg: 19.01. - 16.02.2018
 
Eesmärk: Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneridele võimalust oma kutset kinnitada või taotleda. Samuti pakub võimalust teiste erialade inseneridele erijuhu* alusel taotleda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset.

*vastavalt VK inseneri kutsestandardile (vt Lisa 8 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10476467/lae/diplomeeritud-veevarustuse-ja-kanalisatsiooniinsener-tase-7-13pdf )
 
Sihtgrupp: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, teiste ehitusvaldkonna erialade insenerid ja mehaanikateadusel põhineva tehnikavaldkonna insenerid.
 
Teemad: Hoonete, sealhulgas kõrghoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara, 3D. Hoonete tulekustutus. Sprinklersüsteemid ja nende projekteerimine. Võimalused insenerikutse pikendamiseks ja võimalus tegutsemiseks pädeva isikuna Eestis ja lähiriikides. Avalike hoonete veekasutus ja CFD modelleerimine. Arengud tarbevee käitluses, vee puhastamine lahustunud ühenditest. Veevarustuse välisvõrkude modelleerimine. Veevõrgu mudelite kasutamine praktikas. Uusi veetöötlemisjaamu ja protsesse Eestis. Pinnased, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitamise koordineerimine, lahtine paigaldus. Torustike paigaldus, kinnised meetodid. Reovee eelpuhastus, omapuhastid, väikepuhastid, tööstusreovee puhastus. Pumbaseadmete efektiivsuse tõstmine. Vaakumkanalisatsioon projekteerimine ja ehitus. Torustike TV kaamerauuringud. Videote lugemine. Sademeveekanalisatsiooni projekteerimispraktika, äravoolu keskendamine. Sademevee kogumine ja kasutus linnaruumis. Keskkonnasõbralikud sademeveesüsteemid, alternatiivsed lahendused.
 
Õpiväljund: Koolituse läbinu on uurinud süvendatult vähemalt ühte koolitusel käsitletud teemat. Oskab lahendada ette antud modelleerimisülesannet.
 
Kommentaar: Kuupäevades võib toimuda muutusi. Registreerunuid teavitatakse.
 
Õppekeel: eesti keel
 
Maht: auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 40 akadeemilist tundi
 
EAP: 3.0
 
TP: 80.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
 
Tunnistus: TTÜ tunnistus
 
Lektor: Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Raido Puust, Jaan Karu, Linnar Tillmann, Erki Soekov, Peeter Laidma, Aare Kuusik, Rivo Randmäe , Aivo Eevardi, Tarmo Vaalu, Priit Uleksin, Janek Laanearu, Karin Pachel, Malle Ütt
 
Kontakt: Inge Põder, 6202063, inge.poder@ttu.ee
 
Müügihind: 664.80 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
 
Märkused hinna kohta:
 
     Kui ühest ettevõttest on vähemalt 2 osalejat, kehtib soodushind -10%.
Registreerumise tähtaeg:
 
       17.01.2018
 
Ajakava:
TTÜ peahoone, Ehitajate tee 5
 
19.01.2018
 
09:00 - 17:45 Võimalused insenerikutse pikendamiseks ja võimalus tegutsemiseks pädeva isikuna Eestis ja lähiriikides. Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustusprotsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs). Hüdraulilise löögi olemus ning arvutusnäiteid survetorustikes (elektrikatkestuse ja/või siibri sulgemise tagajärjel). Hoonete, sealhulgas kõrghoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara, 3D. Hoonete tulekustutus. Sprinklersüsteemid ja nende projekteerimine

Lektor: Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Raido Puust
 
26.01.2018
 
09:00 - 16:00 Reovee eelpuhastus, omapuhastid, väikepuhastid, tööstusreovee puhastus. Pumbaseadmete efektiivsuse tõstmine. Arenguid tarbeveekäitluses- põhilisi veetöötlusskeeme, membraantehnoloogiaid, uusi veetöötlusjaamu ja tehnoloogilisi protsesse Eestis.

Lektor: Aare Kuusik,Rivo Randmäe, Aivo Eevardi ja Jaan Karu
 
02.02.2018
 
09:00 - 16:00 CFD modelleerimine ja rakendused veesüsteemides. Sademevee kogumine ja juhtimine linnaaladel. Torustike paigaldus, kinnised meetodid.
Lektor: Linnar Tillmann, Janek Laanearu

09.02.2018
 
09:00 - 16:00 Keskkonnasõbralikud sademeveesüsteemid, alternatiivsed lahendused. Sademeveekanalisatsiooni projekteerimispraktika, äravoolu keskendamine. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitamise koordineerimine, lahtine paigaldus. Torustike TV kaamerauuringud. Videote lugemine.

Lektor: Karin Pachel, Malle Ütt, Peeter Laidma, Priit Uleksin

16.02.2018
 
09:00 - 16:00 Vaakumkanalisatsioon projekteerimine ja ehitus.Pinnased, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine,  tagasitäide. Järelvalve
Lektor: Tarmo Vaalu, Erki Soekov

 

Registreeru