Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

1 ) Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

Toimumisaeg:

27.09. - 12.10.2017

Eesmärk:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:

 

Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade - ventilatsioonisüsteemide ehitamine - juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele.

 

Teemad:

 

 

 

 

 

 

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid.
Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine.
Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus.
Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine.
Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika.
Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine.
Ventilatsioonisüsteemide käivitamine ja seadistamine.
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus.
Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika.
Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika.

Õpiväljund:

 

Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtteid; süsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; ventilatsioonisüsteemide peamisi parameetreid; nõudeid ventilatsioonisüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel. Täiendab teadmisi ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikast; õhuliikumisest ja aerodünaamikast, kasutatavaid ehitustehnoloogiaid ventilatsioonisüsteemide ehitamisel.

Õppekeel:

eesti keel

Maht:

 

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist tundi

EAP:

2.0

TP:

29.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)

Tunnistus:

TTÜ tunnistus

Lektor:

 

Hendrik Voll, TTÜ kütte- ja ventilatsiooni õppetooli professor; Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8; Aivo Andrekson , Eesti Isolatisooniettevõtjate Liit, juhatuse esimees

Registreerumine

Kontakt:

 

Reet Linnas, 6202063,  reet.linnas@ttu.ee

Müügihind:

498.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)

Märkused hinna kohta:

Kui ettevõttest osaleb vähemalt 2 inimest, kehtib soodustus 10%.

Registreerumise tähtaeg:

25.09.2017

 

 

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava

27.09.2017

10:00 - 11:30

Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Ruum: Mektory
Lektor: Hendrik Voll

11:45 - 13:15

Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Ruum: Mektory
Lektor: Hendrik Voll

13:45 - 15:15

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

15:30 - 17:00

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

28.09.2017

10:00 - 11:30

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

11:45 - 13:15

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

13:45 - 15:15

 

15:30 - 17:00

 

Ventilatsioonisüsteemide puhastus ja hooldus
Ruum: U06 304
Lektor: Kalev Kundla

Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine
Ruum: U06 304
Lektor: Aivo Andrekson

 

11.10.2017

10:00 - 11:30

Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

11:45 - 13:15

Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

13:45 - 15:15

Toimivad ventilatsioonilahendused
Ruum: U06 304
Lektor: Aivar Paabo

15:30 - 17:00

Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika
Ruum: U06 304
Lektor: Aivar Kukk

12.10.2017

10:00 - 11:30

Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine
Ruum: U06 304
Lektor: Peeter Parre

11:45 - 13:15

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus
Ruum: U06 304
Lektor: Peeter Parre

13:45 - 15:15


15:30 - 17:00
 

Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark

Testi läbimine on eelduseks ehitusjuht 6, ventilatsioonisüsteemide ehitamise
spetsialiseerumise taotlemisel
Ruum: U06 304
Lektor: EEEL kutsekomisjoni esindaja
 

Registreerumine