Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

        8.-23.03.2018

 

 

Toimumisaeg: 08. - 23.03.2018
 
Eesmärk: Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.
 
Sihtgrupp: Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade -
ventilatsioonisüsteemide ehitamine - juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele.
 
Teemad: Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid.
Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine.
Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus.
Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine.
Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika. 
Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine.
Ventilatsioonisüsteemide käivitamine ja seadistamine.
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus.
Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika.
Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika.
 
Õpiväljund: Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtteid; süsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; ventilatsioonisüsteemide peamisi parameetreid; nõudeid ventilatsioonisüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel. Täiendab teadmisi ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikast; õhuliikumisest ja aerodünaamikast, kasutatavaid ehitustehnoloogiaid ventilatsioonisüsteemide ehitamisel.
 
Õppekeel: eesti keel
 
Maht: auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist tundi
 
EAP: 2.0
 
TP: 29.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
 
Tunnistus: TTÜ tunnistus
 
Lektor: Hendrik Voll, TTÜ kütte- ja ventilatsiooni õppetooli professor; Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Aivo Andrekson , Eesti Isolatisooniettevõtjate Liit, juhatuse esimees
 
Kontakt: Reet Linnas, 6202063, reet.linnas@ttu.ee
 
Müügihind: 498.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
 
Märkused hinna kohta:
 
         Kui ettevõttest osaleb vähemalt 2 inimest, kehtib soodustus 10%.

Registreerumise  tähtaeg:

 

         05.03.2018
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool auditoorium U06-304
 
08.03.2018
 
10:00 - 11:30 Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Ruum: Mektory
Lektor: Hendrik Voll
 
11:45 - 13:15 Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Ruum: Mektory
Lektor: Hendrik Voll
 
13:45 - 15:15 Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
15:30 - 17:00 Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
09.03.2018
 
10:00 - 11:30 Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
11:45 - 13:15 Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
13:45 - 15:15 Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine
Ruum: U06 304
Lektor: Aivo Andrekson
 
15:30 - 17:00 Ventilatsioonisüsteemide puhastus ja hoolus
Ruum: U06 304
Lektor: Kalev Kundla
 
22.03.2018
 
10:00 - 11:30 Õhukanalid ja nende paigaldamine.Aerodünaamika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
11:45 - 13:15 Õhukanalid ja nende paigaldamine.Aerodünaamika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
13:45 - 15:15 Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika
Ruum: U06 304
Lektor: Aivar Kukk
 
15:30 - 17:00 Toimivad ventilatsioonilahendused
Ruum: U06 304
Lektor: Aivar Paabo
 
23.03.2018
 
10:00 - 11:30 Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika
Ruum: U06 304
Lektor: Teet Tark
 
11:45 - 13:15 Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine
Ruum: U06 304
Lektor: Peeter Parre
 
13:45 - 15:15 Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus
Ruum: U06 304
Lektor: Peeter Parre
 
15:30 - 17:00 Testi läbimine on eelduseks ehitusjuht 6, ventilatsioonisüsteemide ehitamise spetsialiseerumise taotlemisel.
Ruum: U06 304
Lektor: EEL kutsekomisjoni esindaja

 

Registreeru