Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

1 ) Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)

Toimumisaeg:

18.04. - 02.05.2017

Eesmärk:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:

 

Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade - ventilatsioonisüsteemide ehitamine - juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele.

 

Teemad:

 

 

 

 

 

 

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted.
Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid.
Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine.
Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus.
Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine.
Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika.
Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine.
Ventilatsioonisüsteemide käivitamine ja seadistamine.
Ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus.
Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika.
Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika.

Õpiväljund:

 

Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtteid; süsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; ventilatsioonisüsteemide peamisi parameetreid; nõudeid ventilatsioonisüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel. Täiendab teadmisi ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikast; õhuliikumisest ja aerodünaamikast, kasutatavaid ehitustehnoloogiaid ventilatsioonisüsteemide ehitamisel.

Õppekeel:

eesti keel

Maht:

 

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist tundi

EAP:

2.0

TP:

29.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)

Tunnistus:

TTÜ tunnistus

Lektor:

 

Hendrik Voll, TTÜ kütte- ja ventilatsiooni õppetooli professor; Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Peeter Parre, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8; Aivo Andrekson , Eesti Isolatisooniettevõtjate Liit, juhatuse esimees

Kontakt:

Reet Linnas, 6202063,  reet.linnas@ttu.ee

Müügihind:

498.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)

Märkused hinna kohta:

Kui ettevõttest osaleb vähemalt 2 inimest, kehtib soodustus 10%.

Registreerumise tähtaeg:

15.04.2017

 

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava

18.04.2017

10:00 - 11:30

Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Lektor: Hendrik Voll

11:45 - 13:15

Õhujaotuse põhialused. Simulatsiooniprogrammid
Lektor: Hendrik Voll

14:00 - 15:30

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted
Lektor: Teet Tark

15:45 - 17:15

Hoonete sisekliima. Ventilatsiooni vajadus ja tööpõhimõtted
Lektor: Teet Tark

25.04.2017

10:00 - 11:30

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Lektor: Teet Tark

11:45 - 13:15

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Õhu töötlemine
Lektor: Teet Tark

14:00 - 15:30

 

15:45 - 17:15

 

Ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus
Lektor: Kalev Kundla

Ventilatsioonisüsteemide isoleerimine
Lektor: Aivo Andrekson

 

26.04.2017

10:00 - 11:30

Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika
Lektor: Teet Tark

11:45 - 13:15

Õhukanalid ja nende paigaldamine. Aerodünaamika
Lektor: Teet Tark

14:00 - 15:30

Toimivad ventilatsioonilahendused. Ventilatsioonisüsteemide käivitamine ja seadistamine
Lektor: Aivar Paabo

15:45 - 17:15

Ventilatsioonisüsteemide juhtimine. Automaatika
Lektor: Aivar Kukk

02.05.2017

10:00 - 11:30

Ventilatsioonisüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded. Tööde teostamine ja üleandmine
Lektor: Peeter Parre

11:45 - 13:15

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. Suitsueemaldus
Lektor: Peeter Parre

14:00 - 15:30


15:45 - 17:15
 

Ventilatsioonisüsteemide müra. Akustika
Lektor: Teet Tark

Teadmiste kontroll, kursuse lõpetamine
Lektor: EEEL kutsekomisjoni esindaja