EHITUSJUHT, tase 6 ja EHITUSE TÖÖJUHT, tase 5 kutse-eeldustele vastavad kutse andja tunnustatud baaskoolitused

Koolitus(t)e läbimine ei taga automaatselt kutse saamist. Koolituste läbimine on kutse taotlemisel vaid üks kutse-eeldustest. Kutse saamiseks peab taotleja täitma kõik kutse-eeldused (kvalifikatsiooninõuded), mis on sätestatud kutse andmise korras ja kutsestandardis (sh haridus, töökogemus jm nõuded).

Ehitusjuhtimise alane baaskoolitus, 44 ak/h (Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5)

Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud Ehitusjuht, tase 6 või Ehituse tööjuht, tase 5 kutse esmataotlemiseks. Käsitletakse laiapõhjaliselt ehitustööde korraldamiseks ja juhtimiseks vajalikku teavet (sh õigusakte, norme, standardeid ja juhendmaterjale; ehitusmaterjale ja ehitustooteid, nõudeid dokumenteerimisele, ehitusmaksumuse määramist jm).

Koolitus eesti keelesLisainfo ja registreerumine29.09.2023 – 28.10.2023
Koolitus vene keelesLisainfo ja registreerumine19.09.2023-28.09.2023

Spetsialiseerumisele vastavad baaskoolitused (Ehitusjuht, tase 6)

Üldehituslik
ehitamine (30 ak/h)
Käsitletakse erinevate konstruktsioonide tööpõhimõtteid
ja konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi;
sõlmlahendusi,
juhendmaterjale jm.
Lisainfo ja registreerumine20.10.2023 – 28.10.2023
Küttesüsteemide ehitamineKäsitletakse erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid;
kütte-süsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid
ja materjale; küttesüsteemide peamisi parameetreid;
norme ja nõudeid; kütte-süsteemide peamisi kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid kütte-süsteemide
käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel;
kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide
ehitamisel.
Lisainfo ja registreerumine29.11.2023 – 07.12.2023
Ventilatsioonitööd – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6)Käsitletakse erinevate ventilatsioonisüsteemide tööpõhimõtteid; seadmeid ja materjale, süsteemide peamisi parameetreid; nõudeid ventilatsioonisüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikat; ehitus-tehnoloogiaid ventilatsioonisüsteemide ehitamisel jm.Lisainfo ja registreerumine11.10.2023 – 31.10.2023
Vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemide ehitamine
(30 ak/h)
Käsitletakse kaasaegseid vee- ja kanalisatsiooni torustike materjale, seadmeid ja ehitustehnoloogiaid; VK-süsteemide ehitamisel kasutatavatest ehitustehnoloogiatest ja ehitusmater-jalidest; tarbevee ja reoveepumplate tööpõhimõttetest, hüdrau-likast, reovee puhastamise meetoditest jm.Hetkel ei ole toimumas.
Omanikujärelevalve tegevusKäsitletakse ehitustooteid, standardeid ja nõudeid; ehituskonst-ruktsioone, elektripaigaldisi; kütte-, jahutus- ja ventilatsiooni-süsteeme; vee- ja kanalisatsioonisüsteeme; ehitusprojekti kontrolli, ekspertiisi ja projektimuudatusi; järelevalve korraldust ehituses jm.Hetkel ei ole toimumas.
Omanikujärelevalve tegevusTegemist on 24/7 järekuulatava koolitusega, mis on eelsalvestatud aprillis 2021.Lisainfo ja registreerumine24/7 veebikoolitus

Ehitusalased täiendkoolitused

Tallinna EhituskoolTasulised kursusedLisainfo ja registreerumine
Tallinna EhituskoolTasuta kursusedLisainfo ja registreerumine
TalTech/ Tartu kolledžOlelusring, tööstusökoloogia ja tööstuslikud ökosüsteemid (18 EAP, mikrokraad)Lisainfo ja registreerumineSept 2022 – juuni 2023
TalTech/ Tartu kolledžPalkmajade ehitamine ja renoveerimine, konserveerimisbioloogia ja ehituspärand (12 EAP, mikrokraad)Lisainfo ja registreerumineSept 2022 – juuni 2023
Tallinna TehnikakõrgkoolInglise keele tugikursus ehitusalase inglise keele oskuse täiendamiseks.Lisainfo ja registreerumine12.09.2023 – 12.12.2023