Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit

Eesti Ehitusinseneride Liit

Eesti Kütte- Ventilatsiooniinseneride Ühendus

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakond 

Statistikaamet

Tööinspektsioon

Eesti Ehituskeskus

Taani Ehitusettevõtjate Liit

Rootsi Ehitusettevõtjate Liit

Läti Ehitusettevõtjate Liit

Leedu Ehitusettevõtjate Liit

FIDIC (Konsultant-Inseneride Rahvusvah. Föderatsioon)

FIEC (Euroopa Ehituse Föderatsioon)

Rakennusteollisuus RT

Rakentamisen Laatu ry (RALA)

Kattoliitto