Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Margus Keerutaja, AS Sovek
Ago Rehand,  Viljandi Õhumeister OÜ
Jüri Naumov, AS Clik 
Enno Põder,  OÜ Consiliario
Meelis Kann, Melkom Projekt OÜ
Tarmo Lige,  Ligema OÜ
Jüri Orlov,  Riigimetsa Majandamise Keskus
Tõnu Armulik,  Tallinna Ehituskool
Anneli Ramjalg,  Tallinna Tehnikakõrgkool