Ehitusjuht, tase 6:

Kutse andmise kord (sh kutse andmise eeldused) – saab lugeda SIIT.
Kutsestandard – saab lugeda SIIT.

Ehituse tööjuht, tase 5:

Kutse andmise kord (sh kutse andmise eeldused) – saab lugeda SIIT.
Kutsestandard – saab lugeda SIIT.

4. taseme oskustöölised:

Kutse andmise kord, sh kutse-eeldused (üldehitus, ehitusviimistlus, keskkonnatehnika) – saab lugeda SIIT.
Kutse andmise kord, sh kutse-eeldused (eriehitustööd) – saab lugeda SIIT.
Oskustööliste kutsestandardid – saab lugeda SIIT.

3. taseme oskustöölised (eriehitustööd):

Kutse andmise kord, sh kutse-eeldused – saab lugeda SIIT.
Oskustööliste kutsestandardid – saab lugeda SIIT.