Kutse taotlemise tasud alates 1. jaanuarist 2024 esitatud taotlustele

Taotletav kutseEsmakordse taotlemise tasu (sisaldab km)
Taastõendamise ja/või kordus- taotlemise tasu (sisaldab km)
EHITUSJUHT, tase 6 ja EHITUSE TÖÖJUHT, tase 5
Üks tegevusala372,10303,78
Iga lisanduv tegevusala79,3154,83
Tehnoloogiaeksam (5. tase) (iga eksam)75,64
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (eriehitustööd)
Ehitusplekksepp, kaldkatuseehitaja, lamekatuseehitaja (sisaldab ka kutseeksami tasu)311,1076,86
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (muud tegevusalad)
Üks tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)103,7063,44
Iga lisanduv tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)75,64

Andmed kutsekvalifikatsiooni kohta kannab EEEL kutseregistrisse.

Kui taotleja soovib paberkandjal kutsetunnistuse väljastamist, lisandub alates 1. jaanuarist 2020 tasu 5,86 eur (sisaldab km) iga paberkandjal väljastatava kutsetunnistuse kohta.

Tasu paberkandjal kutsetunnistuse esitab EEEL pärast kutsekomisjoni otsuse vastuvõtmist. Paberkandjal kutsetunnistuse väljastab EEEL pärast arve tasumist.