Kutse taotlemise tasud alates 4. maist 2023 esitatud taotlustele

Taotletav kutseEsmakordse taotlemise tasu (sisaldab km)
Taastõendamise ja/või kordus- taotlemise tasu (sisaldab km)
EHITUSJUHT, tase 6 ja EHITUSE TÖÖJUHT, tase 5
Üks tegevusala366298,80
Iga lisanduv tegevusala78,0153,93
Tehnoloogiaeksam (5. tase) (iga eksam)50,4050,40
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (eriehitustööd)
Ehitusplekksepp, kaldkatuseehitaja, lamekatuseehitaja (sisaldab ka kutseeksami tasu)306,0075,60
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (muud tegevusalad)
Üks tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)102,0062,40
Iga lisanduv tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)42,0062,40

Kutse taotlemise tasud taotlemisel alates 16. jaanuarist 2022 – 3. mai 2023

Taotletav kutseEsmakordse taotlemise tasu (sisaldab km)
Taastõendamise ja/või kordus- taotlemise tasu (sisaldab km)
EHITUSJUHT, tase 6 ja EHITUSE TÖÖJUHT, tase 5
Üks tegevusala298,80237,60
Iga lisanduv tegevusala82,8344,29
Tehnoloogiaeksam (5. tase) (iga eksam)50,4050,40
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (eriehitustööd)
Ehitusplekksepp, kaldkatuseehitaja, lamekatuseehitaja (sisaldab ka kutseeksami tasu)306,0075,60
OSKUSTÖÖLISE 4. tase (muud tegevusalad)
Üks tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)102,0062,40
Iga lisanduv tegevusala (sisaldab ka kutseeksami tasu)42,0062,40

Andmed kutsekvalifikatsiooni kohta kannab EEEL kutseregistrisse.

Kui taotleja soovib paberkandjal kutsetunnistuse väljastamist, lisandub alates 1. jaanuarist 2020.a. tasu 5,76 eur (sisaldab km) iga paberkandjal väljastatava kutsetunnistuse kohta.

Tasu paberkandjal kutsetunnistuse esitab EEEL pärast kutsekomisjoni otsuse vastuvõtmist. Paberkandjal kutsetunnistuse väljastab EEEL pärast arve tasumist.