ÜLDINFO

1. Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) on kutse andja Ehitusjuhi (tase 6), Ehituse tööjuhi (tase 5) ja Oskustööliste (tase 3 ja tase 4) kutsetele.

2. Kutse taotlemiseks esitab kutse taotleja avalduse ja muud nõutud dokumendid. Avalduses märgitakse ära tegevusalad, millel kutset taotletakse (vaata vorme ja tegevusalasid).

2.1. Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5 kutse taotlemisel peab taotlus olema esitatud enne kutsekomisjoni koosoleku toimumist kutse andja määratud tähtajaks  (vaata komisjoni koosoleku kuupäevasid). Hiljem esitatud dokumendid esitatakse läbi vaatamiseks järgmise kuu kutsekomisjoni koosolekule.

2.2. Kutseeksamid ja tehnoloogiaeksamid toimuvad EEEL määratud kuupäevadel (vaata eksamite kuupäevi). Taotleja peab registreeruma eksamile hiljemalt hindamisjuhendis märgitud tähtajaks (vaata hindamisjuhendeid).

3. Kutse taotlemise menetlemine on tasuline (vaata tasude suurust), tasu maksmine toimub EEEL esitatava arve alusel. Arve peab olema tasutud EEEL väljastatud arvel märgitud tähtajaks. Kutse mitteandmise korral kutse andmise/ taastõendamise tasu ei tagastata.

4. Kutse andmise otsustamine toimub vastavalt kutse andmise korrale (vaata kordasid) ja kehtivatele kutsestandarditele (vaata standardeid).

4.1. Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5 kutsete andmise otsustab kutsekomisjon (vaata komisjoni koosseisu), taotleja esitatud dokumentide alusel. Kutsekomisjon võtab otsuse vastu kutsekomisjoni koosolekul (vaata komisjoni koosoleku kuupäevasid).

4.2. Oskustööliste 3. ja 4. taseme kutsete andmise otsustab kutsekomisjon taotleja esitatud dokumentide alusel (vaata komisjoni koosoleku kuupäevasid) ja/või kirjaliku või suulise eksami tulemuste alusel (vaata kutseeksami korraldust).

EEEL nõustab taotlejaid kutse taotlemisega seotud küsimustes. Nõustamine toimub EEEL asukohas Pärnu mnt 141 (7. korrus), esmaspäeviti kl 10:00 – 11:30. Nõustamiseks palume registreeruda hiljemalt eelneva nädala reedeks kl 14:00, meiliaadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.