Osale koolitusel „Hoonete energiatõhusus ja süsiniku jalajälg hoonete renoveerimisel“

Kutsume ehitusvaldkonna spetsialiste osalema koolitusel „Hoonete energiatõhusus ja süsiniku jalajälg hoonete renoveerimisel“.

Alates 2025. aastast muutub Eestis kohustuslikuks üle 1000 ruutmeetri suuruse netopinnaga uute ehitiste ehitusloa taotlemisel arvutada hoone süsinikujalajälje väärtus. Lähitulevikus lisandub nõue ka renoveeritavatele hoonetele.

21.-22. mail toimuval koolitusel tutvustab selle valdkonna ekspert Kadri-Ann Kertsmik Taltech Ehituse ja arhitektuuri instituudist kaasaegseid hoone süsiniku jalajälje hindamise meetodeid, vahendeid ja andmeallikaid renoveeritavate hoonete näitel ja läbi hoone süsiniku jalajälje arvutamine praktilise ülesande.

Lisaks selgitab professor Anti Hamburg, mis vahe on ETA ja KEK märgisel, mis mõjutab hoone kasutusaegset energiamärgist ja mis mõjutab energiamärgise kujunemist projekteerimisest kuni hoone valmimiseni.

Koolituse sihtrühmaks on ehitusinsenerid, projekteerijad, ehituse projektijuhid, arhitektid, omanikujärelevalve teostajad ja ehituskonsultandid.

Koolituse läbimine annab 12 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunkti).

Vaata koolitusprogrammi SIIT.

REGISTREERIMINE KOOLITUSELE ON LÕPPENUD.

Koolitus toimub LIFE IP BuildEST „Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks“ projekti tegevuste raames ja on osalejatele tasuta.