Ehitusmaht vähenes eelmisel aastal 6 protsenti

Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid ehitusettevõtted 2023. aastal Eestis ja välisriikides püsivhindades kokku 6% vähem kui aasta varem. Ainult kohalikku ehitusturgu arvestades vähenes ehitusmaht 7%.

Ehitusettevõtted ehitasid kokku 4,1 miljardi euro eest: hooneid 2,6 miljardi ja rajatisi 1,5 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aastaga ehitati hooneid 11% vähem ja rajatisi (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) 4% rohkem.

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar sõnas, et eelmisel aastal mõjutas ehitusturgu nii jätkunud ehituskulude kasv, intressimäärade tõus kui ka tarbija kindlustunde vähenemine. „Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude kahanemine. Vähem ehitati uusi hooneid ja tehti remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste puhul aga kasvas ehitusmaht eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu,“ selgitas Sinisaar.

Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete mahud suurenesid 2023. aastal aasta varasemaga võrreldes 18%. Seal ehitati rohkem nii hooneid kui ka rajatisi. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahust oli 7%, aasta varem 5%.

Link originaalartiklile.