Hoonete energiatõhusus ja süsiniku jalajälg hoonete renoveerimisel (maht 14,4 ak/h /12 TP)

Kuupäev: 21. – 22. mai 2024
Toimumise koht: Tallinna Ehituskooli aula, Pärnu mnt. 162, Tallinn.

KOOLITUSKAVA

Esimene koolituspäev, 21. mai 2024

9.00 – 9.30 Kogunemine, hommikukohv.

9.30 – 10.00 „BuildEsti seosed ehitus- ja kliimapoliitikaga“ – Ivo Jaanisoo, Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler.

10.00 – 11.00 Renoveeritava hoone süsinikujalajälje hindamine ja vähendamine. Hoone süsiniku jalajälg: Eesti meetod, eesmärk, piirangud, ringrenoveerimine. – Kadri-Ann Kertsmik, TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

11.00 – 11.20 Paus

11.20 – 12.20 Renoveeritava hoone süsinikujalajälje hindamine ja vähendamine. Juhtumiuuringud renoveeritavate hoonete näitel (Kuuma 4 ja Kreutzwaldi 2 renoveeritavad kortermajad, Valga Riigimaja). – Kadri-Ann Kertsmik, TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

12.20 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.00 Renoveeritava hoone süsinikujalajälje hindamine ja vähendamine. Praktiline ülesanne – hoone süsiniku jalajälje arvutamine, materjalide jagamine, kodutöö alustamine. Kadri- Ann Kertsmik, Taltech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

Praktiline kodune ülesanne: hoone süsiniku jalajälje arvutamine / veebikonsultatsioon – Kadri- Ann Kertsmik, Taltech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

14.00 – 14.20 Paus

14.20 – 16.00 Mis vahe on ETA ja KEK märgisel? Mis on energiatõhususarvu (ETA) arvutamise lähteandmed ja mis on kaalutud energiaerikasutuse (KEK) lähteandmed – Professor Anti Hamburg, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi direktor.

Teine koolituspäev, 22. mai 2024

9.00 – 9.30 Kogunemine, hommikukohv.

9.30 – 11.00 Mis mõjutab energiamärgise kujunemist projekteerimisest kuni hoone valmimiseni ning mis mõjutab hoone kasutusaegset energiamärgist?  –  Professor Anti Hamburg, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi direktor.

11.00-11.20 Paus

11.20 – 12.20 Renoveeritava hoone süsinikujalajälje hindamine ja vähendamine. Koduste tööde tagasiside, arutelu. – Kadri-Ann Kertsmik, TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

12.20 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.20 Renoveeritava hoone süsinikujalajälje hindamine ja vähendamine. Hoone süsiniku jalajälje arvutamise kitsaskohad, võimalikud probleemid, võimalused projekteerijatel kuidas hindamist oma töösse kaasata võimalikult vara, EPD toote keskkonnadeklaratsioonid. – Kadri-Ann Kertsmik, TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert.

Koolitus on osalejaile tasuta.

Tunnistused koolitusest osavõtjatele (Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega TP-d) saadetakse pärast koolitust osalejatele digitaalselt.

REGISTREERI KOOLITUSELE SIIN.

Lisainfo: tel: 687 0435, e-post: eeel@eeel.ee.

Koolitus toimub LIFE IP BuildEST „Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks“ projekti tegevuste raames.