Avanes ehituse e-hüppe teine taotlusvoor

Esmaspäeval, 20. novembril avanes ehituse e-hüppe (RRF) teine taotlusvoor. Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja, prototüübitakse või rakendatakse ehituse valdkonnas projekte, mis põhinevad e-ehituse platvormil või on eraldiseisvad uuenduslikud digilahendused.

Taotlusvoor on avatud perioodil 20.11.2023  kuni 05.01.2024.

Toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid looma või rakendama uuenduslikke digilahendusi, mis tõstavad sektori tootlikkust ja on seotud e-ehituse platvormiga. 

Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis registreeritud ehitusvaldkonnas tegutsev või ehitusvaldkonnale teenuseid või tooteid pakkuv juriidiline isik, kohalik omavalitsuse üksus ja selle hallatav asutus, või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Loe ehituse e-hüppe toetustest rohkem siit.

Foto: Dall·E 3