MTA: Uus infosüsteem aitab ehitussektoris makstava ümbrikupalgaga võidelda

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab sel nädalal 30 000 ehitusettevõttele meeldetuletuse 1. oktoobrist jõustuva seadusemuudatuse kohta, mille järgi tuleb MTA e-teenuste keskkonnas edaspidi registreerida ehituse töövõtuahel ja töötajate ehitusplatsil viibitud aeg.

Ettevõtetele pandud kohustuse eesmärk on tagada aus konkurents ehitusturul. Ehitusplatsil tohivad tegutseda tegutsema ainult nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu.

MTA projektijuht Siim Tamm sõnas, et lahendust vajavaid probleeme on ehitussektoris nii ettevõtjate, töötajate kui riigi vaatest.

„Andmete edastamine ja läbipaistvuse suurendamine aitavad parandavad ettevõtjate konkurentsitingimusi, ehitustöötajate võimalusi oma õiguste kaitsmisel ja tõsta riigi järelevalve võimekust. Samuti saab peatöövõtja ülevaate, kes on objektil viibivad isikud ning kas objektil viibiv tööjõud on nõuetekohaselt registreeritud,“ selgitas Tamm.

„Konkreetselt MTA-le annab infosüsteem aga võimaluse leida automaatse kontrolli käigus probleemsed objektid ja töötasude maksmise osas paremini sihitud järelevalvet teha,“ lisas Tamm.

Ümbrikupalga maksmisest tulenevat maksukahju on amet laiemalt hinnanud aastas 99,8 miljoni euro suuruseks, konkreetselt ehitussektoriga seotud arvestuslik maksuauk küünib aastas üle 20 miljoni euro.

Elektrooniline registreerimine on alates 1. oktoobrist 2023 kohustuslik ehitusobjektidel, millele rakenduvad erinõuded seoses tööohutuse ja Tööinspektsiooni teavitamisega, ehk ehituse kestus ületab 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest, või objekti üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva. Aastas puudutab see orienteeruvalt 1000 objekti.

Registreerimise kohustus puudutab neid objekte, mille ehitamist alustatakse pärast 1. oktoobrit 2023 või mille ehitamine on pooleli ja eeldatav valmimise tähtaeg on hiljem kui 1. oktoober 2024.