Tartus alustas Eesti esimene ehitusmaterjalide ringkasutuspank

Ehitus- või lammutustöödest üle jäänud materjale saab nüüd viia ringkasutuspanka, andes võimaluse neid uuesti kasutusse võtta.

Tartu linn ja Terasteenus OÜ avasid 1. oktoobril ehitusmaterjalide ringkasutuspanga aadressil Jaamamõisa 30. Keskuse eesmärgiks on parandada kasutatud ehitusmaterjalide kättesaadavust, suurendada nende taaskasutamist ja vähendada ehitusjäätmete teket. Aasta kestva pilootprojekti abil saab ka parema ülevaate turuolukorrast ning taolise ärimudeli tasuvusest.

Tartu linnavalitsuse majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne ütles, et avalikkusel on kõrgendatud ja järjest kasvav huvi taaskasutuse ning ringmajanduse vastu. “Projekti Tartu ringrenoveerimine projekti käigus on ehitatud juba kolm kasutatud materjalidest rattapaviljoni ja suurimaks probleemiks ongi osutunud kasutatud materjalide kättesaadavus. Selle takistuse eemaldamiseks olemegi otsustanud panustada kasutatud ehitusmaterjalide vahenduskeskuse loomisesse,” ütles Lääne.

Kasutatud ehitusmaterjalide ringkasutuspanga teenust osutab Terasteenus OÜ, kuid Tartu linnavalitsus annab teenuse pakkumiseks vajalikud ruumid tasuta kasutada. Ringkasutuspank peaks olema kasulik nii materjalide loovutajatele kui uutele omanike. Praegu peab ehitusest või lammutusest üle jäänud materjalide jäätmejaama viimise eest maksma, kuid ringkasutuspanka saab taaskasutatavaid ehitusmaterjale tasuta ära anda tasuta. Loomulikult peavad aga materjalid olema taaskasutatavad, kasutuspotentsiaalita jäätmeid vastu ei võeta ja need tuleb viia jäätmejaama. Teenusepakkujal on õigus materjale tasu eest edasi müüa, kuid ostja jaoks on hinnad soodsamad kui ehituspoes ja lisaks on tegu keskkonnasõbraliku lahendusega.

Foto: Pixabay