Äriregistri kood: 10041320

Juriidiline aadress: Kaluri tee 13, Haabneeme, Viimsi vald 74001 Harju maakond

Telefon: +372 6090 343

Faks: +372 6090 330

E-post: sekretar@viimiskeevitus.ee

Koduleht: www.viimsikeevitus.ee

Asutamisaasta: 1993

Juhatuse esimees / tegevjuht: Jaak Ritso

Kvaliteedisüsteemid: ISO 9001:2003

Tegevusvaldkond:

 • Insenerehitised ja rajatised
 • Keskkonnaehitus
 • KVVK tööd
 • Projekteerimine ja autorijärelevalve

Referentsi objektid:

 • 2012:
  • Saue linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd. Osa 2
  • Sauga valla Tammiste küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde II etapp
  • Laekvere aleviku reoveekogumisala veemajandusprojekt
 • 2010:
  • Otepää reoveepuhasti
  • Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti Põlva mk veevarustus-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise-ehitustööd III etapp Põlva vallas, Räpina vallas, Ahja
  • Väike-Maarja veemajandusprojekt
 • 2007:
  • Ilmarise kvartal, sisevõrkude ehitus
  • Magistrali kaubanduskeskuse laiendus, välistrasside ehitus
  • Pärnamäe küla Viimsis, välistrasside ehitus