Ehitusseadustik (EhS) jõustus 01.07.2015.a. (RTI 05.03.2015)

Planeerimisseadus (PlanS) jõustus 01.07.2015 (RTI 26.02.2015)

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) jõustus 01.07.2015.a.(RTI 30.06.2015)  

Seadme ohutuse seadus (SeOS) (RTI 23.03.2015) – jõustus 01.07.2015.a. 

Ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrused on leitavad järgmiselt lingilt:

Ehitusseadustiku rakendusaktid

Seadme ohutuse seadus (SeOS) (RTI 23.03.2015) – jõustus 01.07.2015.a.

Muutis kehtetuks:

  • – surveseadme ohutuse seaduse;
  • – küttegaasi ohutuse seaduse;
  • – masina ohutuse seaduse;
  • – elektriohutusseaduse;
  • – lifti ja köistee ohutuse seaduse.

Seadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud määrused on leitavad järgmiselt lingilt:

Seadme ohutuse seaduse rakendusaktid