Äriregistri kood: 10080052

Juriidiline aadress: Teguri 55 51013 Tartu

Telefon: +372 7371 700

Faks: +372 7371 702

E-post: tref@tref.ee

Koduleht: www.tref.ee

Asutamisaasta: 1972

Tütarettevõtted: AS Kaltsiit, TREF Nord OÜ

Juhatuse esimees / tegevjuht: Andres Gailit

Kvaliteedisüsteemid: ISO 14001:2004 ja 9001:2000

Tegevusvaldkond:

 • Ehituse peatöövõtt
 • Ehitusjmaterjalide tootmine
 • Ehitusmaterjalide müük
 • Omanikujärelevalve
 • Projekteerimine ja autorijärelevalve
 • Projektijuhtimine, ekspertiisid, konsultatsioon
 • Teedeehitus

Referentsi objektid:

 • 2012:
  • Tartu läänepoolse ümbersõidu Variku viadukti remont
  • Riigimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 58,8-71,1 (Kalmetu-Viljandi lõik) ehitus
  • Tee 39 Tartu – Jõgeva – Aravete km 19,5 – 29,5 Tabivere – Pikkjärve lõigu taastusremont sh jalgteede ehitus Tabivere ja Palamuse vallas ning freesipurust katte ehitus kruusateele
 • 2010:
  • Valga-Uulu mnt km 106,677-119,251 remont
  • Jõhvi-Kukruse teelõigu ehitus
  • Võru linna suubuvate riigimaanteede 66 ja 67 ümberehitus
 • 2007:
  • Tartu linn, Ravila tööstuspargi infrastruktuuri ehitamine
  • Tugimaantee nr 71 Rõngu-Otepäaa-kanepi km 0,0-19,3 taastusremont
  • Riigimaantee nr 14162 Aidu-Kalana-Põltsamaa lõigus Loopre-Paunastvere