Veel on vabu kohti koolitusele „Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane koolitus (tegevusalal üldehituslik ehitamine)“

Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitusele  01.12 – 09.12.23 Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane koolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine) on veel vabu kohti.

Koolituse õpiväljundid osalejale:

  • omab ülevaadet hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest;
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi;
  • omab ülevaadet enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest;
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest;
  • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära;
  • omab ülevaadet põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest;
  • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi;
  • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid.

Registreeri koolitusele siin.